skip to Main Content

Salve Svindland

Det begynte i 1892

Salve Svindland begynte å handle med kjøtt i Flekkefjord 1892. I 1907 overtok Alvik S. Svindland og firmaet ble da formelt registrert. I tidligere tider solgte firmaet ferskt kjøtt og kjøttvarer. Etter 1960 har produksjon og salg mer gått over til spekepølse. Fra 1957 frem til 1990 var Kjell Svindland daglig leder. I 1990 ble Leif Hamre daglig leder.

Alvik S. Svindland

Spesialister på Spekemat

I dag er det Rune Svindland som er daglig leder og Olav Terje Eriksen som er produksjonsleder.

Firmaet har per i dag 18 fast ansatte. Daglig leder og kontorleder står for det administrative arbeidet, mens de andre arbeider i produksjonen.

Kjell Svindland

Guiness Rekordbok for største salami!

I 1992 ble det produsert en salami pølse som var 20,95m lang og veide 676,9 kg. Pølsen var en gave til byens borgere i anledning Flekkefjords 150 års jubileum.

Salami pølsen ble registrert i Guiness rekordbok som verdens største.

" Kvalitet siden 1907 "

Back To Top